CFA Can Marfà

CFA Can Marfà

Plaça dels Bous, 5 - Mataró 08301, Barcelona - Telèfon: 937 962 984 - e-mail: cfa-canmarfa@xtec.cat

Qui som


ESCOLA D'ADULTS DE CAN MARFÀ - MATARÓ


El Centre de Formació de Persones Adultes de Can Marfà de Mataró és un centre públic d'ensenyament que depèn del Departament d’Educació, obert a tota la població interessada a formar-se.

L’objectiu principal del centre és aconseguir el desenvolupament de la persona, millorant la seva formació, potenciant les seves capacitats i ampliant el seu món de relacions. Igualment, el centre proposa la relació amb l’entorn a través d’un sentiment de participació en la vida col·lectiva de Mataró.

On trobar-nos

EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE


EVA BONILLA : DIRECTORA DEL CENTRE

- Diplomada en magisteri i mestra de català.
- Més de 30 anys com a docent a diferents centres de formació d'adults.
- Tres cursos com a Secretària del CFA Can Marfà i alguns cursos a altres escoles d'adults.
- Dos anys com a directora del CFA Can Marfà.
- Actualment imparteix classes per a ensenyaments inicials i preparació d'accés a proves.

RAQUEL MUNIENTE: CAP D'ESTUDIS

- Llicenciada en Traducció i Interpretació.
- Catorze anys a l'ensenyament; dels quals, 8 anys al CFA Can Marfà i 2 anys a altres escoles d'adults.
- Tres anys com a Cap d'Estudis del CFA Can Marfà.
- Actualment imparteix classes per a ensenyaments transprofessionals i preparació d'accés a proves.


RAMON PORTELLA: SECRETARI DEL CENTRE

- Llicenciat en Geografia i Història General.
- Curs de postgrau de Treball amb Immigrants.
- Curs de Formació sobre l'Exercici de la Funció Directiva i el lideratge polític.
- Més de 30 anys a l'ensenyament públic.
- Quatre anys com a professor col·laborador a l'ICE de l'UB.
- Onze anys com a docent al CFA Can Marfà.
- Actualment imparteix classes per a ensenyaments bàsics i preparació d'accés a proves.