CFA Can Marfà

CFA Can Marfà

Plaça dels Bous, 5 - Mataró 08301, Barcelona - Telèfon: 937 962 984 - e-mail: cfa-canmarfa@xtec.cat

OFERTA FORMATIVA DEL CURS 2021-2022

 OFERTA FORMATIVA DEL CFA CAN MARFÀ

CURS 2022/2023

Educació secundària per a adults

GES-1 (horari de vespre)

 

GES-2 (horari de  vespre)

 

Preparació per a les proves d'accés

 

Formació per a les proves d'accés als CFGS (horari de tarda i de vespre)

 

 

Preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25/45 anys (horari de tarda)

 

 

Educació per adquirir competències transprofessionals

Llengua estrangera: Llengua anglesa

(horari de tarda i de vespre)

Nivell 1

 

Nivell 2

 

Nivell 3

COMPETIC

COMPETIC 1 (horari de tarda)

 

COMPETIC 2 (un grup, presencial,  en horari de tarda i un grup, semipresencial,  en horari de vespre )

 

COMPETIC 3 (dos  grups en horari de  vespre semipresencials)

Educació per a la cohesió i la participació social.

Ensenyaments de llengües

(horari de tarda i de vespre)

Llengua Catalana 1

 

Llengua Catalana 2

 

Llengua Catalana 3

 

Llengua castellana 1

 

Llengua castellana 2

 

Llengua castellana 3

 

Cicle de Formació Instrumental

 

Nivell 1 

 

Nivell 2  

 

Nivell 3  

Punt de suport de l'IOC per al Graduat en Educació Secundària