CFA Can Marfà

CFA Can Marfà

Plaça dels Bous, 5 - Mataró 08301, Barcelona - Telèfon: 937 962 984 - e-mail: cfa-canmarfa@xtec.cat

ACCÉS A LA UNIVERSITAT MAJORS 25/45 ANYS

Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25/45 anys
CURS 2020-2021

La Secretaria d'Universitats i Recerca convoca les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25/45 anys per a les persones que volen accedir a les universitats de Catalunya.

L'objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.(1)  REQUISITS PER INSCRIURE’S A LES PROVES:
- Tenir 25/45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
- No haver superat les PAU (o equivalent).
- No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
- No tenir cap titulació universitària.

Per més informació podeu consultar la pàgina web:  http://gencat.cat/universitats/25anys

                  
MÉS INFORMACIÓ: 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada